O portalu

GreenCloud sestavlja online baza podatkov, znanj, dobrih praks, idej, raziskav in analiz.

Potreba po ozaveščanju in usklajevanju različnih okoljskih interesov za zaščito biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in uporabo njihovega endogenega potenciala na odgovoren način, ki je obziren do narave, zahteva kompetentne institucije z dobro razvitimi znanji in veščinami.

Namen platforme GreenCloud je na enem mestu zbrati gradiva za razvojne institucije.

Nastala je v okviru projekta GreenReg, ki si prizadeva okrepiti kompetence razvojnih institucij na področju trajnostnega razvoja. Sofinancira ga Program čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija – Madžarska.

Partnerji