New Resources This Month

Practitioner’s Guide to Developing River Basin Report Cards

Publication Date: 25/10/2017

This guide is designed for government or non-profit employees, development officials, river basin managers, private sector representatives, community organizers, academics, journalists, or any others interested in acting to secure the health and future of a freshwater resource. It provides an overview of river basin report cards and their utility, as well as guidance on how to create a report card and leverage the process and results to drive change.

Practitioner’s Guide to Developing River Basin Report Cards


Infografika: Podnebne spremembe in projekcije za Slovenijo

Publication Date: 11/10/2019

Infografika: Podnebne spremembe in projekcije za Slovenijo je nastala v okviru projekta Klima za podnebje. S projektom smo želeli prispevati k vzpostavljanju podporne družbene klime za oblikovanje, sprejetje in izvajanje ambicioznih, stroškovno učinkovitih in pravičnih ukrepov za doseganje nacionalnih ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 2020 in 2030.

Infografika


Letak Doseženi rezultati projekta GPP 2020 (javno naročanje za nizkoogljično gospodarstvo)

Publication Date: 09/05/2019

V okviru evropskega projekta GPP 2020, ki je potekal v osmih državah članicah, je Umanotera sodelovala kot nacionalni podporni partner. GPP 2020 je spodbujal izvajanje zelenega oz. nizkoogljičnega javnega naročanja (ZeJN). Namen projekta je bil izvesti večje število zelenih/nizkoogljičnih javnih naročil in ob tem predstaviti ogljične in energijske prihranke ter krepiti usposobljenost javnih naročnikov pri izvajanju zelenih/nizkoogljičnih javnih naročil.

Letak Doseženi rezultati projekta GPP 2020


Dodaj odgovor